ESCOLA DE JIU-JITSU DEMIAN MAIA - FILIAL AVARÉ

Filiado Kaizen Jiu-Jitsu

Professor Fernando Gomez

Fernando Gomez 

Professor responsável 

Filial Demian Maia Jiu-Jitsu

Unidade Avaré – SP